Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
126-2017-investicni-stavebni-projekty-k-zahajeni-2017-pruvodni.pdf 102.8 Kb
126-2017-investicni-stavebni-projekty-k-zahajeni-2017.pdf 1225.3 Kb
350-2017-informace-o-zpusobu-realizace-trideni-a-nakladani-s-odpady-v-obci.pdf 1477.1 Kb
550-2017-informace-o-soustave-verejneho-osvetleni.pdf 263.4 Kb
605-2017-informace-o-sdruzenem-plneni-povinnosti-zpetneho-odberu-a-vyuziti-odpadu-z-obalu.pdf 1889.5 Kb
716-2017-informaci-o-problemech-s-ptaky-a-zpusobu-reseni.pdf 114.7 Kb
787-2017-informace-k-planovanemu-zakonu-o-socialnim-bydleni.pdf 142.3 Kb

Povinně zveřejňované informace - dle standardu pro ISVS:
1. Oficiální název
Městys Sepekov

2. Důvod a způsob založení
Podle článku 99 Ústavy České republiky je Městys Sepekov základní územní samosprávný celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Jihočeský kraj.
Městys Sepekov je obcí na základě zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), je veřejnoprávní korporací.
Nezapisuje se do Obchodního rejstříku.

3. Organizační struktura
Městys Sepekov má patnáctičlenné volené zastupitelstvo obce, pětičlennou radu obce, starostu a místostarostu, kteří jsou zároveň členy rady obce. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční, kontrolní, osadní  a výbor pro stavební činnost v obci. Městys Sepekov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov a organizačních složek Místní lidová knihovna Sepekov, Sbor dobrovolných hasičů Sepekov, Sbor dobrovolných hasičů Líšnice.
Vnitřní organizační struktura zde.

4. Kontaktní spojení
Veškeré kontaktní údaje naleznete zde.

5. Bankovní spojení
Případné platby můžete poukázat na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo 0640030339/0800.

6. IČO
Identifikační číslo organizace (IČO) - 00250091. Výpis z Administrativního registru ekonomických subjektů  (ARES) zde.

7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ) - CZ00250091 plátce DPH od 1.11.2009

8. Rozpočet za rok

Schválený rozpočet Rozpočtové změny
2007  
2008  
2009  
2010  
2011 1_2011, 2_2011, 3_2011, 4_2011, 5_2011, 6_2011, 7_2011, 8_2011
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017 1_2017


9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte Úřad Městyse Sepekov, kontaktní údaje najdete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde.

11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech zde.

12. Formuláře
Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, se obraťte na Úřad Městyse Sepekov.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky Úřadu Městyse Sepekov, kteří se vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností. Návody zde.

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých obec jedná:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ,ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů

 a další.
Dále obec jedná dle platných obecně závazných vyhlášek, které jsou zveřejněny zde.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy za rok 2007, 2008, 2014, 2015, 2016

17. Seznam organizací
Městys Sepekov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov a organizačních složek Místní lidová knihovna Sepekov, Sbor dobrovolných hasičů Sepekov, Sbor dobrovolných hasičů Líšnice.

Dnes je: 17.02.2018

Svátek slaví: Miloslava

Aktuality

SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
více
Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na období 2019-2021 Svazku obcí Milevska
více
Rozpočet 2018
více
Předvánoční setkání důchodců
více
Mikulášská nadílka
více
Rozsvícení vánočního stromu v Sepekově
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 13/2017, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na období 2019-2020 Svazku obcí regionu Písecko
více
Akce ČSŽ - Středověká pouť
více
Návrh rozpočtu na rok 2018 Městys Sepekov
více
ZŠ a MŠ Sepekov návrh rozpočtu na rok 2018
více

Anketa