Městys Sepekov

Kalendář událostí

Podívejte se do kalendáře akcí na našich hradech
FIRMY V NAŠÍ OBCI


2017

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaČeský svaz žen Sepekov připravil ve spolupráci s Městysem Sepekov  v podvečer 5. prosince 2017 pro děti čertovské soutěže, tentokráte v prostoru parku u kostela. Po splnění jednotlivých soutěží děti dostávaly drobné sladkosti, aby následně mohly projít nebeskou bránou na farskou zahradu, kam za nimi přišli s nadílkou Mikuláš s andělem.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


Předvánoční setkání důchodců

Předvánoční setkání důchodců

Předvánoční setkání důchodců v Sepekově se konalo ve čtvrtek 14. prosince 2017 v restauraci Obecní dům Sepekov. Dříve narozené občany Sepekov přišly svým vystoupením potěšit děti z mateřské školy. Starostka zúčastněné přivítala a seznámila ve stručnosti se záměry městyse pro rok 2018 v podobě, v jaké byly zapracovány do návrhu rozpočtu. Setkání se neslo v milém a přátelském duchu a všichni si rádi povídali se svými kamarády, sousedy, známými či dřívějšími spolupracovníky. V tanci, poslechu a hlavně dobré náladě hrál Ing. Luboš Céza a o výborné občerstvení se postarali provozovatelé restaurace.

Fotografie ZDE.


Rozsvícení vánočního stromu v Sepekově

Rozsvícení vánočního stromu v Sepekově

Vánoční výzdoba v Sepekově se letos rozsvítila v předvečer první adventní neděle v sobotu 2. prosince.

Slavnostní atmosféru vykouzlily svým vystoupení děti ze Základní a Mateřské školy Sepekov. Akci, která se poprvé konala v prostoru nově rekonstruovaného náměstí, navštívilo přes 300 lidí, kteří zde měli možnost nákupu vánočního zboží, dárků z dílniček základní školy i správného vánočního občerstvení.

Fotografie ZDE.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


99. Výročí vzniku Československé republiky

99. Výročí vzniku Československé republikyPři příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky položili žáci Základní školy v Sepekově věnce k pomníkům obětem 1. světové války. Děti ze školní družiny pod vedením vychovatelek Jany Soldátové a Marie Pavlíkové si význam vzniku republiky připomněli díky doprovodnému výkladu místního historika Jaroslava Kosíka.

Fotografie z galerie školní družiny ZDE.

 


Volby nanečisto

Volby nanečistoZatím volit jen "nanečisto" přišlo v úterý 24. října 2017 devatenáct žáků 8. a 9. třídy Základní školy v Sepekově do volební místnosti v Sepekově. Budoucí voliči zde dostali informace o průběhu voleb, způsobu hlasování i zpracování výsledků. Volili ze skutečných sad hlasovacích lístků zbylých po právě proběhlých volbách do Poslanecké sněmovny. Výsledky hlasování si volební komise ustavená z žáků zjistila na místě sama po otevření volební urny a jako soubor dat budou žáci tyto údaje dále zpracovávat v hodině matematiky. 

Fotografie ZDE.


Vítání občánků

V sobotu 14.října.2017 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo již třetí letošní vítání nových občánků.

Mezi občánky byli přivítáni:

David Kadlec, rodiče Pavlína a Ondřej Kadlecovi

Jan Pavelka, rodiče Jana Kostínková a Martin Pavelka

Ella Komárková, rodiče Lenka a David Komárkovi

Jaroslav Lukeš, rodiče Lucie Vinklerová a David Lukeš

Vítání občánků

David Kadlec

Vítání občánků

Jan Pavelka

Vítání občánků

Ella Komárková

Vítání občánků

Jaroslav Lukeš

 


Prázdninový minitábor

Prázdninový minitábor Sokolské hřiště v Sepekově se o víkendu 19. a 20. srpna 2017 dočasně změnilo na místo letních táborových her a prázdninové atmosféry. Spolek nadšenců zde opět pro děti všech věkových kategorií uspořádal prázdninový minitábor, kde nechyběly hry, soutěže ani pravý táborový oheň.

Fotografie Martina Hanáka ZDE.


Posezení s hudbou

Posezení s hudbouJiž tradiční letní akce Muzika pod kaštanem se v letošním roce musela výjimečně konat za objektem Obecní dům v Sepekově. Důvodem jejího přemístění jsou právě prováděné stavební práce při úpravách náměstí a centrální části obce. Ale ani změna místa a zázemí pro muzikanty i diváky (a v pozdějších hodinách i tanečníky) však nebyla důvodem pro nižší počet vystupujících hudebních uskupení a všichni si v báječné letní atmosféře užili pěkný navečer i pozdější večer.

Městys Sepekov tímto děkuje všem zúčastněným muzikantům za jejich hudební vystoupení a za vytvoření příjemné a milé sousedské nálady. Provozovatelům restaurace děkujeme za výbornou obsluhu.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


Rozloučení žáků 9. třídy

Rozloučení žáků 9. třídy Žáci 9. třídy Základní školy v Sepekově převzali 30. června 2017 v obřadní síni úřadu městyse z rukou třídní učitelky Mgr. Heleny Smrčinové svá poslední vysvědčení ze základní školy. Starostka Pavlína Bambuškarová jim pro upomínku na léta strávená v sepekovské škole předala pamětní list a matrikářka Ivana Šťastná jim věnovala malý dárek od obce - flash disk, na který každému jejich třídní učitelka nahrála nastřádané fotografie  jako připomínku na školní léta. Pěvecký a hudební doprovod bývalých spolužáků z nižších ročníků,  proslov starostky a závěrečná slova třídní učitelky nenechaly nikoho na pochybách, že je tento den důležitým mezníkem v životě.

Fotografie ZDE.


Oslavy 125. výročí založení SDH Sepekov

Oslavy 125. výročí založení SDH SepekovSobotní odpoledne 17. června 2017 se konala na náměstí v Sepekově oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sepekov. Na 17. hodinu připravili hasiči na náměstí výstavu své hasičské techniky, a to jak té dosud používané, tak i historické stříkačky. Soubor vystavených vlastních vozidel sboru  doplnil ještě  hasičský vůz dovezený z Anglie, který ochotně zapůjčil Josef Hrdlička. K vidění byla i sbírka nablýskaných historických motorek sběratele Ladislava Fuky ze Sepekova. V rámci oslavy byli oceněni členové sboru různými stupni hasičských ocenění. Hasiči předvedli přihlížejíím slaňování na visutém žebříku a plnění disciplín hasičského sportu. Náročnost disciplín si mohli na vlastní kůži zkusit i přihlížející hosté oslavy z řad veřejnosti včetně dětí. Odvážlivců z řad dětí se našlo opravdu hodně, a tak hasiči více než hodinu pomáhali malým "závodníků" zdolat všechny disciplíny. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála skupina SUTERÉN ROCK a očerstvení zajistili provozovatelé restauraci Obecní dům v Sepekově.

Přejeme našim hasičům hodně sil a elánu do dalších let.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.


Setkání rodáků a přátel Zálší

Setkání rodáků a přátel ZálšíVíce než sto místních rodáků, jejich rodinných příslušníků, známých, přátel či dřívějších sousedů se sešlo v sobotu 24. června 2017 na návsi v Zálší při historicky prvním setkání rodáků. Počasí bylo nádherné, nálada vládla srdečná a opravdu přátelská. Vesničkou zněla hudba pánů muzikantů Kofroně, Kothery a Mikeše. Milým hostem byl i farář Mikuláš Selvek, který k přítomným vlídně promluvil a poté vesničce požehnal. Díky sponzorskému daru Františka Štrubínského, jednatele firmy FAST KOVOŠROT bylo připraveno zdarma občerstvení, o které se na jedničku postarali provozovatelé restaurace Obecní dům v Sepekově, a to včetně domácích koláčů. Kapličku od tohoto setkání zdobí dvě nové lavice, které vyrobil truhlář Pavel Ondráček z Božetic a jejichž pořízení zaplatili František Štrubínský, Pavel Ondráček a dcery rodáka a Zálešského patriota Jaroslava Kosíka. Ten při sobotní akci jednak seznámil přítomné s historií obce, místopisem, zajímavostmi i se svojí knihou, kterou o Zálší z historických pramenů a zdrojů sepsal. Zároveň měl pro zájemce připravenu pochůzku po vsi s výkladem, která se z důvodu zájmu uskutečnila několikráte.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.

Video natočené Jiřím Máchalem začíná v 5 minutě 30 sekundě vysílání najdete ZDE.


Rozloučení s mateřskou školou

Rozloučení s mateřskou školou

Slavnostní nálada panovala ve středu 14. června 2017 v obřadní síni Městyse Sepekov, kam se přišlo 12 budoucích prvňáčků za doprovodu svých nejbližších rozloučit se svojí mateřskou školou. Nejenom že obdrželi vysvědčení z mateřské školy a drobný dárek, ale byli šerpou pasováni na prvňáčky. Děti ze Základní školy v Sepekově jim pod vedením a za hudebního doprovodu Heleny Smrčinové zahrály krásnou hudební pohádku.

Fotografie ZDE.


Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obce

Ocenění žáků základní školy za reprezentaci obceMěstys Sepekov pozval 6. června 2017 do obřadní síně žáky Základní školy v Sepekově, kteří v letošním roce výborně reprezentovali školu i obec ve vědomostních, recitačních, pěveckých a jiných soutěžích na různých úrovních. Starostka jim poděkovala ze reprezentaci a šíření dobrého jména obce. Zdůraznila, že díky jimi dosaženým úspěchům zvýšili prestiž místní základní školy a tím i obce. Uvedla, že jen samotná účast v okresních kolech soutěží nebo dokonce postup do krajských kol je v konkurenci celého Jihočeského kraje významným úspěchem.

 

Z rukou starostky převzali dárky za dosažené úspěchy:

Filip Šťastný z 9.třídy za 2. místo v okresním kole Dějepisné olympiády a postup do krajského kola a za 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády

Oldřiška Plíhalová ze 6.třídy za 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády;

Adéla Benediktová ze 7.třídy za 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády;

Barbora Cézová ze 4. třídy za Stříbrné pásmo v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek;

Erik Cimfe ze 7. třídy získal Čestné uznání v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů;

Michal Hanák ze 7. třídy a Sofie Vaněčková z 5. třídy obdrželi Čestná uznání v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek;

kolektiv autorů časopisu ŠKOLNÍ VÝQĚT ve složení: Filip Šťastný, Nikola Novotná, Erik Cimfe,  Michal Hanák, Matouš Mlčkovský, Denisa Fučíková, Oldřiška Plíhalová, Barbora Polívková byl oceněn Čestným uznáním v soutěži Školní časopis roku 2017

Foto ZDE.


Dětský den pořádaný Spolkem nadšenců

Dětský den pořádaný Spolkem nadšenců

 

Spolek nadšenců uspořádal pro děti v sobotu 3. června 2017 oslavu Dne dětí -  plnou soutěží, her a hlavně radosti. Na sokolském hřišti byly pro děti připraveny nejen soutěžní diciplíny s odměnami, ale třeba také skákací hrad. Pod trpělivým a laskavým vedením středověkého rytíře si mohly zastřílet lukem do terče nebo si vyzkoušet šermířskou zbroj. Děti pokorně vozil poník pod vedením Lucie Kortanové. Přálo krásné počasí a panovala příjemná a milá nálada, a tak určitě - kdo přišel - nelitoval.

 

Za organizaci a přípravu akce děkuje členům Spolku nadšenců starostka Pavlína Bambuškarová.

Fotografie ZDE.


Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenářeŽáci 1. třídy přišli ve středu 31. května 2017 do knihovny v Sepekově v doprovodu své třídní učitelky Mgr. Jany Novotné a asistentky Brigity Kabókové plni očekávání, co je zde čeká. Do knihovny nakonec zavítal sám král s královnou z říše knih, aby je slavnostně pasovali na čtenáře. Král děti povýšil do stavu rytíře řádu čtenářského a královna je odměnila za jejich slib knihou prvního čtení a drobnými dárky. Noví čtenáři slíbili, že budou mít knihy vždy rádi a budou o ně řádně pečovat. Pro upomínku na tuto slavnostní chvíli dostaly děti řádný "Pasovací list". Zároveň svůj slib stvrdily podpisem do pamětní knihy, která se spolu s fotografiemi stává příležitostí ke vzpomínce za dalších osm let, kdy tyto dětí budou přebírat své poslední vysvědčení ze základní škole v obřadní síni městyse.

Fotografie ZDE.


Čarodějnice

Místem sletu a pálení čarodějnice se stalo letos v Sepekově sokolské hřiště. Ve vzájemné spolupráci připravil Český svaz žen v Sepekově, Tělocvičná jednota SOKOL Sepekov a Městys Sepekov odpoledne plné soutěží a her pro děti. Při plnění úkolů připravených skutečnými čarodějnicemi sbíraly děti ingredience pro vaření svého lektvaru. Na posledním stanovišti v jedové chýši mohly míchat i ochutnat vybrané čarodějnické speciality. Zároveň se mohly ledačemu přiučit i z knihy kouzel.

Čarodějnice

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.

Čarodějnice se přilétly i na sídliště u nádraží díky Spolku nadšenců, který připravil pro děti i dospělé (pod)večer plný soutěží, zábavy, dobré nálady i občerstvení.

Čarodějnice

Fotografie ZDE.

Městys Sepekov děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, zajištění a organizaci akcí.

 


Vítání občánků

V sobotu 22.4.2017 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo druhé letošní vítání nových občánků.

Mezi občánky byli přivítáni:

Jakub Kolář, rodiče Jana Šťastná a Martin Kolář

Jindřich Pomsár, rodiče Lucie Hřebejková a Vít Pomsár

Vítání občánků

Jakub Kolář

Vítání občánků

Jindřich Pomsár

 


Maškarní průvod v Sepekově

Početná skupina 91 masek masek vyrazila v sobotu 11. března 2017 od vlakového nádraží v Sepekově na svůj již tradiční pochod Sepekovem. Sepekovský spolek nadšenců byl opět hlavním organizátorem maškarního průvodu a podpořit ho přijeli členové Maškarního sdružení z Milevska a další příznivci z méně či více vzdáleného okolí. Počasí bylo tento den maškarnímu veselí příznivě nakloněno a všichni zúčastnění v průvodu i mimo něj si užili báječné odpoledne.

Maškarní průvod v Sepekově

Za pečlivou přípravu a organizaci celé akce děkuje tímto Městys Sepekov Spolku nadšenců Sepekov.

Fotografie Stanislava Máchala ZDE.

Video Jiřího Máchala ZDE.

Dnes je: 17.02.2018

Svátek slaví: Miloslava

Aktuality

SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
více
Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na období 2019-2021 Svazku obcí Milevska
více
Rozpočet 2018
více
Předvánoční setkání důchodců
více
Mikulášská nadílka
více
Rozsvícení vánočního stromu v Sepekově
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 13/2017, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na období 2019-2020 Svazku obcí regionu Písecko
více
Akce ČSŽ - Středověká pouť
více
Návrh rozpočtu na rok 2018 Městys Sepekov
více
ZŠ a MŠ Sepekov návrh rozpočtu na rok 2018
více

Anketa